Constructie Manager – Twente

Organisatie

De Klant heeft de ambitie om een grootschalige CCU – Carbon Capture Utilisation installatie te bouwen. Hiermee kan vanaf 2022 jaarlijks 100.000 ton CO2 uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale (AEC) afgevangen en hergebruikt worden. CO2-afvang en hergebruik wordt ook wel CCU genoemd. Hiermee draagt de klant nog actiever bij aan de nationale en Europese klimaatdoelstellingen.

In 2018 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de Design & construct opdracht voor de beoogde CCU installatie. De opdracht is toen gegund aan 3th party. Sindsdien is de klant bezig geweest met het verkrijgen van de juiste vergunningen en financiering, maar helaas hebben ze begin 2020 het project ON HOLD moeten zetten vanwege vertraging met de financiering, hierna is ook nog de wereldwijde pandemie overheen gekomen wat gezorgd heeft voor grote vertraging. Inmiddels is het project in de herstart fase en in een dusdanig gevorderd stadium dat ze zijn begonnen met het (re)quoten van opdrachten die ten grondslag liggen aan de businesscase. Deze businesscase zal worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen (RvC) om te komen tot een zogenaamde Final Investment Decision (FID). Ze verwachten de FID eind juni 2021.

Functie

Vooruitlopend op een naar verwachting positief besluit van de RvC wilt het projectteam van de klant de benodigde inhuur aanbesteden en contracteren.

Taken:

  • Eindverantwoordelijk voor de on-site bouwactiviteiten, waarbij de bouwsite wordt afgesloten en constructiemanager verantwoordelijkheid krijgt voor alle facetten binnen het afgesloten terrein, waaronder in elk geval HSE.
  • Plant op basis van de ‘6-week rolling’ planning de lokale bouwactiviteiten met contractors en lokale organisatie en rapporteert de voortgang en eventuele knelpunten aan de 3th party + de klant
  • Is verantwoordelijk voor het werkvergunning verleningsproces binnen het afgesloten terrein aan contractors en ziet toe op de naleving ervan.

Functie-eisen

Voertaal in het project is Engels.

Senior met veel ervaring, zowel qua toezichthouder, planning, QA/QC en veiligheid. Omdat de persoon een dubbele verantwoordingslijn zal hebben is ervaring op dit punt een grote pre. Kandidaat dient ruime ervaring te hebben met het operationeel aansturen van grote investeringsprojecten. Internationale ervaring is een grote pre, kandidaat is tenminste vloeiend in het Engels en Nederlands.

Inlichtingen

Abigail Bakker +31 (0)23-303 2900

Sollicitatie

Abigail Bakker +31 (0)23-303 2900