Contract Adviseur Waterketen – Ridderkerk

Organisatie

Als Contractadviseur maak je onderdeel uit van het contractteam dat binnen het projectteam verantwoordelijk is voor diverse projecten binnen het cluster waterketen die renovatie en nieuwbouw projecten realiseren voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen het gehele beheersgebied WSHD. Het betreffen projecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Het projectteam is opgebouwd conform het IPM model met PRINCE2 als projectmanagement methodiek. Als contractadviseur schrijf je contracten en opdrachten uit. Je bent ondersteunend aan de Contractmanager. Het vaste contractmanagement team bestaat uit een Contractmanager, contractadviseurs en een Toets coördinator, aangevuld met een directievoerder en toezichthouder voor de UAV-contracten. Daarnaast kan het team bij specifieke werkzaamheden steunen op de inzet van collega’s van andere afdelingen, zoals een Inkoopadviseur of (aanbestedings)jurist.

In de voorbereidingsfase ben je in staat om de contractmanager te adviseren en te ondersteunen over contract- en aanbestedingsstrategie en over de beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen die het contract aan de opdrachtnemer stelt. Je stelt op basis van de vigerende modelcontracten binnen WSHD contractdocumenten op. Tevens geef je adviezen over aanpassing van contractteksten om zo de klantwens van de interne opdrachtgever te borgen. Dit in nauwe samenwerking met de technisch- en omgevingsadviseur. Je past jouw specifieke expertise van de marktbenadering, contractbeheersing, en contracteren toe. Je borgt de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten.

Je adviseert over en verzorgt de aankondigings-, aanbesteding- en gunningsprocedures in samenwerking met de inkoopadviseur. Verder ben je in staat om risico’s in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen. Je kunt tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen.

Functie

In de uitvoeringsfase ben je verantwoordelijk voor de aansturing van directievoerders en toezichthouders bij RAW contracten. Bij UAV-GC contracten ben je eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers en adviseer je de contractmanager bij de Systeemgerichte Contractbeheersing. Bij beide contracten adviseer je de contractmanager over de naleving van de contractuele verplichtingen en afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract.

Een en andere uiteraard in nauwe samenwerking met de Technisch Manager en Technische Adviseurs.

Verder ben je in staat om risico’s in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen; je kunt tijdig knelpunten onderkennen, oordelen en handelen.

Samengevat: Je ondersteunt als contractadviseur het projectteam in de voorbereidings-, het aanbestedings- en uitvoeringsproces. Je borgt de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten. Je overlegt met de projectteamleden en deskundigen uit technische en omgevingsdisciplines over de contractopstelling.

Functie-eisen

 • Je dient per 2 augustus 2021 beschikbaar te zijn.
 • Je hebt minimaal een HBO opleiding
 • Vier jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde rol

Kennis van onder andere:

 • Contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan Contractmanager, werken in VISI en SharePoint
 • Inkoop- en contractmanagement, relevante wet- en regelgeving
 • Aansturing en de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC)
 • Opstellen van UAV en UAV-GC contracten
 • Uitvoering van meerdere projecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC)
 • Contractadviseur binnen een IPM projectteam
 • Opstellen van contractbeheers- en toetsplannen
 • Toetscoördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning (opstellen prestatieverklaringen)
 • Werken in een Bouwteam en met Zuivering technische installaties wordt als een pré beoordeeld.
 • Je hebt minimaal een Prince 2 Foundation certificaat of bereid om dit voor 1 september 2021 te behalen.

Inlichtingen

Milja Prince +31(0)6 – 14135631

Sollicitatie

Milja Prince +31(0)6 – 14135631